Ieder jaar opnieuw gaan we samen voor meer!

Bekijk hier het overzicht van afgelopen events

Realisaties 2019

1 mei 2019 was een supereditie. Fantastisch weer en een grote opkomst.

Meer dan 1600 fietsers, lopers en skeelers namen deel.

80 bedrijven hebben gesponsord en er waren 270 deelnemers aan de VIP event.

We hebben 60000 euro geschonken aan het goede doel: Ispahan, Alegria, oncologische dagziekenhuizen ZNK (ziekenhuisnetwerk Kempen) en Thomas More.

Editie 2018 breekt record:
 • 1420 fietsers, en voor de eerste editie ook 58 joggers sporten voor het goede doel
 • Er wordt weer 80000 euro geschonken aan het goede doel:
  • 15000 euro aan Ispahan
  • 15000 euro aan Alegria
  • 37500 euro aan de afdelingen dagziekenhuis oncologie van de verschillende kempense ziekenhuizen
  • 10000 euro voor de opleiding verpleegkundigen oncologie
  • 2000 euro voor de blijde gedachten

 

Ziehier de vertegenwoordigers van de goede doelen die hun cheque in ontvangst genomen hebben.

In 2016 zijn we erin geslaagd om 78.000 euro bij elkaar te zamelen.

Dit bedrag besteden we voornamelijk aan comfortverhoging en psychosociale begeleiding van kankerpatiënten. Daarnaast zetten we ook in op bijscholing en vorming van studenten en zorgprofessionals.

Sinds de oprichting in 2012 tot nu hebben we met Kempenfietst in totaal maar liefst 244.000 euro geïnvesteerd ten voordele van kankerpatiënten in de Kempense regio, een resultaat waar we terecht fier op mogen zijn.

Wat zijn de goede doelen?

 • Alegria en Ispahan vzw krijgen elk 15000 euro voor hun dagelijkse werking. Philip neem tekst van 2013 of 2014 gewoon over
 • Voor de patiënten van de oncologische daghospitalen van de vier Kempense ziekenhuizen (AZ Turnhout, AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel) investeert Kempenfietst in comfortverhoging en verwenactiviteiten. Elk ziekenhuis ontvangt 7500 euro te besteden voor het comfort van de patienten in behandeling voor kanker op de verschillende dagziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen kiezen voor een “verwensessie”, waarbij de patienten deugddoende massage krijgen, en tips voor maquillage. Andere ziekenhuizen kiezen voor een “verwenzakje” met producten voor verzachting en onderhoud van de geplaagde huid ed.
 • St Dimpna ziekenhuis te Geel ontvangt 3 hometrainers, te plaatsen in de isolatieboxen, zodat patienten met leukemie in isolatiekamer toch wat verstrooiing kunnen krijgen en hun spieren wat kunnen onderhouden.
 • De hogeschool Thomas More krijgt ondersteuning van de vzw voor de organisatie van vormingsactiviteiten over kanker, zowel op logistiek vlak als in de vorm van het aanleveren van opleidingsmateriaal.
 • Tot slot gaat een deel van de schenking naar het project Blijde Gedachten. Dit is een project dat kankerpatiënten via kunst een aangename vorm van verstrooiing wil aanbieden.

In totaal wordt voor 70 000 euro aan het goede doel geschonken

 • Ziekenhuizen: 4 x €7.500 met tekst zoals hierboven
 • Alegria en Ispahan ontvingen ieders €15.000: zie 2016
 • Blijde gedachte: €2.000
 • Thomas More:  €5.000 voor organisatie van de “oncologie-cursus” voor opleiding artsen, verpleegkundigen ea paramedici over communicatie in de oncologie, mogelijkheden tot rehabilitatie na genezen van kanker, enkele getuigenissen etc ..
 • Palliatieve eenheid AZ Turnhout, campus St Elisabeth krijgt een aangenaam “meubelpark ter waarde van €3.750, waar familie en patiënten buiten kunnen genieten van het goede weer.
 • “Think Pink” ontvangt €2.000, waarmee ze initiatieven en patiënten kunnen ondersteunen.

we schonken in 2014 in totaal 60.000 euro aan volgende projecten:

Opleiding:

 • Cursus oncologie in samenwerking met Vivke Damen (Allegria) en Thomas More: november-december 2014
 • Aankoop 2 dummy’s voor het aanleren aanprikken port-a-cath

Comfort patienten:

 • Aankoop tafels en tablets voor patiënten die behandeling krijgen op dagziekenhuizen Kempense ziekenhuizen
 • Aankoop etalage voor tentoonstelling “blijde gedachte” in inkomhal polykliniek oncologie

Ondersteuning oncologische patiënten:

na wegvallen subsidies door besparingen zijn deze organisaties aangewezen op donaties zoals die van “Kempenfietst”

 • Ispahan: Ispahan vzw biedt palliatieve thuiszorg binnen het arrondissement Turnhout. Jaarlijks begeleidt Ispahan meer dan 500 patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en die thuis verblijven. In samenwerking met mantelzorgers en betrokken hulpverleners tracht men mogelijk te maken dat de zieke thuis comfortabel verzorgd kan worden. Hierbij wordt een beroep gedaan op een professioneel team van palliatief verpleegkundigen en meer dan 50 vrijwilligers. De afgelopen 5 jaar stijgt het aantal begeleidingen telkens met 10% en alle patiënten worden verder geholpen. De financiering volgt niet mee. Daarom is extra steun vanuit liefdadigheid noodzakelijk om verder te blijven bestaan.http://www.ispahan.be/ voor meer informatie.
 • Alegria: De VZW Alegria heeft in de Stationsstraat 60-62 te Turnhout een inloophuis voor mensen met kanker. Een inloophuis is een open huis, een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun partners, familie en vrienden. Mensen kunnen er binnenlopen zonder een afspraak te maken. Ze kunnen er terecht voor informatie, een ondersteunend gesprek of een koffiemoment met lotgenoten. Er worden ook geregeld informatiesessies georganiseerd en andere groepsactiviteiten, zoals gespreksgroepen en relaxatie.  Vroeger ontvingen ze een toelage via de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker) via de Vlaamse overheid, maar deze subsidies werden sinds dit jaar gestopt. De VZW is voor haar professionele activiteiten daarom afhankelijk van externe donaties.We verwijzen naar hun website http://www.alegriavzw.be voor meer informatie

Kempenfietst.be schenkt hometrainers aan oncologische patiënten die in isolatie moeten verblijven

Sommige patiënten met een kwaadaardige ziekte moeten een intensieve behandeling ondergaan waardoor hun weerstand daalt en ze soms weken in isolatie moeten liggen. Een voorbeeld hiervan zijn patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan. Deze patiënten moeten gedurende drie tot vijf weken gehospitaliseerd worden, het grootste deel van de tijd op hun kamer blijven en mogen slechts beperkt bezoek ontvangen. Zowel psychisch als fysisch is dit zwaar. Het is dan ook zeer belangrijk dat deze patiënten de nodige steun krijgen. Eén van de initiatieven is het aanbieden van een hometrainer op de kamer. Het geeft de patiënt de mogelijkheid om in conditie te blijven. Bovendien heeft hij een tijdsbesteding zodat hij zich minder verveelt en eenzaam voelt. Het grootste voordeel heeft te maken met de revalidatie achteraf. Die zal een pak vlotter verlopen waardoor de patiënt sneller een normaal leven kan opbouwen.